RU EN
Podolsk, 15km Avtodoroga Krym M2
Tue-Fri 11:00-20:00
Sat-San 10:00-17:00
Mon - Day off
Address:

Moscow region
Podolsk
15km from Moscow Ring Road
Avtodoroga Krym M2

Operating hours
Tue - Fri 11:00-20:00 Sat - San 10:00-17:00 Mon - Day off
Phone:
8-962-958-74-62
E-mail:
info@stuntex.ru
Contacts